Maathlaatla

Maathlaatla

Taatawsuums Baaqvaanum (People of the Rock) Hereditary Headsman is the Sovereign Ha’aSaa (Healer) for the Peoples of the Salmon

We have come forward to help all peoples, as People of the Salmon.

— Maathlaatla